L O A D I N G

ANKESA/SUGJERIMET

Aktivitetet pas MA / Trajtimi i ciklit jetësor të produktit

 

Përgatitja dhe dorëzimi i miratimit të çmimit CIF
Shkrimi dhe paraqitja e aplikacioneve për variacion
Mbledhja dhe vlerësimi i të dhënave/përgatitja e aplikacioneve të variacionit
Përgatitja dhe dorëzimi i Rinovimeve të Autorizimit të Marketingut
Mirëmbajtja e të dhënave për 5-10 vjet, dy cikle jete MA