L O A D I N G

Shërbimet e Farmakovigjilencës

Misioni ynë për Farmakovigjilencën është mbledhja e informacionit në lidhje me shfaqjen e rreziqeve të barnave tek pacientët, vlerësimi shkencor i informacionit të marrë dhe propozimi për masat për të siguruar një treg farmaceutik më të sigurt dhe më efikas për pacientët tanë.

 

Ne marrim masat e nevojshme për të inkurajuar pacientët, organizatat përfaqësuese të konsumatorëve, mjekët, farmacistët dhe profesionistët e tjerë shëndetësorë që të raportojnë efektet e dyshuara të padëshiruara të barit, duke trajtuar me konfidencialitet dhe duke vazhduar në përputhje me legjislacionin aktual.

Vlerëson çdo informacion, gjykon mundësitë për minimizimin ose parandalimin e rrezikut dhe ndërmerr veprimet e duhura rregullatore me mbajtësin e autorizimit të tregtimit dhe autoritetin tonë shëndetësor kompetent.

 

WINPHARMA ka një sistem pv që mbledh dhe regjistron të gjitha raportet negative në lidhje me produktet e saj në Territor dhe forma e raportimit është në qendër të sistemit tonë të Farmakovigjilencës dhe mbledhja e informacionit bazohet në raportin e marrë nga pacientët tanë, përfaqësuesit mjekësorë, farmacisti ynë. klientët etj.

 

Për raportimin e ngjarjeve të padëshiruara, ju lutemi kontaktoni departamentin tonë të farmakovigjilencës nëpërmjet:
Tel: (+355 682508359; +355 686544008) (linjë telefonike 24 orë) ose e-mail: ra@winpharma.al